שיעורים ותקשורים

יש וילון דק כחוט השערה שמבדיל בין העולם הזה (ההבלים) לעולם האמת. יש דרך לעשות אותה במשמעות המלאה של המילה דרך. הדרך לא נפסקת ברגע המוות אלה ממשיכה במסלולה, זו החלטה שלך איך ואם לצעוד בה. יש תחנות רבות ומשונות בדרך, אך הן לא העיקר למרות שלעיתים הן נהפכות לעיקר כמו כוח, ממון, הצלחה ואפילו משפחה.

המוות לא אמור להפחיד אותנו הוא איננו סוף קיומנו ואיננו סופי כמו סמליות הצבע השחור שמעיד על ריקנות.  המוות יש בו סוף, יש בו התחלה ויש בו המשכיות, זהו רגע נפלא של שחרור עבור הנשמה, רגע שבו היא מוזמנת להביט לאחור לסכם ולצאת לדרך חדשה. השם שניתן לנו מסמל את הארעיות שבחיים האלה. זהו לבוש שמתאים לנו לחלק הדרך הנוכחי. בסופיות יש סוד גדול הס מסמל את השלם את הכלל את המרחב של היקום כולו ה פ מסמל את התנועה הספירלית שנעה במעגל אך אינה חוזרת על עצמה לעולם.

המוות של האחר קשה לנו כי משהו אהוב נלקח מאיתנו, על עצמנו אנו מתאבלים, על כך שמשהו טוב שהיה לנו נלקח מאיתנו ללא הסכמתנו, המוות קשה לנו כי הוא מפגיש אותנו בטעות בחוסר הערך שלנו, בסופיות המדומה שקיימת. המוות גם מפגיש אותנו עם כל השאלות שניסינו כל החיים לחמוק מהן, כי הן הכאיבו לנו כשנשאלו ועם היכולת שלנו להתבונן בחיים שקיבלנו למשמרת והאם חיינו אותם כהלכה.

איך ימשך אדם לעולם הרוח?

אילן מחובר בשורש לחומר וראשו בשמים, בעולם הרוח קימת תנועה מתמדת בין החומר לרוח ובחזרה, מהמרכז להיקף וחוזר חלילה, זו דרך טובה להרגיש את הנשמה, תנועה בין הספרות השונות, אלה הן מחיצות שלכאורה אטומות בפנינו.

תרגיל: חוש כיצד חוט של זהב יורד מכפות רגליך ומקצה עצם הזנב למרכז כדור הארץ, וחוט נוסף יוצא מהקודקוד אל מרכז הקוסמוס והם מתחברים באזור הלב, כעת תן לעצמך לנוע על הרצף. מהחומר אל הרוח ובחזרה ללא הפסק וכל פעם התנועה גדלה ומתפתחת לגילוי חדש והרחבת האופק והתודעה.

קל להישאר בעולם החומר החמים והנעים, אך לא לשם כך הגענו לכאן, עלינו להרחיב את גבולות הרוח ללא הרף. לעולם הרוח חוקים משלו שאינם זהים לחוקי החומר, חוקים אלו מאפשרים ללכת על פני המים וביניהם, בעצם עם נתעמק בהם הם מסבירים את החיים, את הקיום האנושי ואפילו את מבנה החומר. הנשמה היא זו שמקיימת את החומר שאנחנו. (סוניה אומרת שזו אמרה)

אנחנו אומרים "זו הנשמה שלי" זה הפוך, אנחנו של הנשמה.

החומר משייך לעצמו זו התנהגות של חומר, אוחז ונאחז זה בסדר זו התנהגות של חומר, אנחנו רק צריכים להבין שהרוח נוכחת בנו והחומר בא לשרת אותה ולא להפך, הספרטנים ואחרים הקריבו את עולם החומר על מזבח הרוח, הקושי והחולי נובעים מחוסר הכרות עם חוקי עולם הרוח, כמו "הקרים" עלינו לפרוץ את תבניות המחשבה השגויות של בני האדם. צאו לדרך.


בית להכרה עצמית והתוודעות לעולם הרוח