על המודעות

על המודעות

מודעות היא כלי להיפתח אליו, מודעות היא כלי להתפתח אתו, מודעות יוצרת קשרים חדשים, המודעות יוצרת והורסת, המודעות היא תמיד מחוץ לדבר עצמו, היא חלון לממד הבא שמעבר, היא חוט זהב המחבר בין שם לכאן ובחזרה, היא ברת התפתחות דרך הלב, התנועה פנימה מאפשרת את התנועה החוצה.

רמת מודעות נמוכה איננה יכולה לפגוש רמת מודעות גבוהה יותר, רמת מודעות גבוהה יכולה לרומם מודעות נמוכה, הרחבת המודעות דורשת הכרה עצמית כנה ומעמיקה, מודעות איננה נקשרת לדבר היקשרות מאבנת את המודעות, מודעות קולקטיבית בעלת מסה קריטית מחוללת ניסים מעצם החיבור שלה למקור.

מודעות קולקטיבית יוצרת מושגים מופשטים הניתנים לאחיזה, מודעות קולקטיבית מרוממת מודעות פרטית, הכלים המרכזיים לפיתוח מודעות הם הדברות והתבוננות ללא שפיטה.

במודעות אפס יש  כלום כי יש הכול, שלווה שקט ואדווה קלה משולות שם למהומה, אדם יונק וניזון ממודעות אפס,  השלום שם מוחלט ומושלם, הכול הוא מודעות,  מודעות היא הכל, חוסר מודעות מזמין מודעות, מודעות מזמינה עוד מודעות, אין אויב למודעות אבל כן יש כאב.

מודעות יוצרת מציאות, מודעות מאפשרת לנוע בזמן, מודעות עמוקה יכולה לרפא, מודעות אנושית היא כמו שרשרת שעלולה להיקרע בחוליה החלשה, מודעות קולקטיבית נשענת על הסכמה ומתקדמת בעזרת הרצון, אדם יכול לקדם ויכול גם למנוע אך לא לאורך זמן.

מודעות קולקטיבית יכולה להיות שקרית ועדיין בעלת כוח רב, מודעות אפס הופכת שקר לאמת, טוב לו לאדם לבלות מידי פעם במרחבי המודעות, סיפרה שמייצגת מספר מסוים היא כלי מצוין  להבין מה היא מודעות, מודעות יכולה לפתוח את השער הכי סגור.

הטבע נשמע למודעות אפס, לאדם יש את זכות הבחירה, המודעות היא רב ממדית ויכולה להיות נוכחת במקומות שונים בו זמנית,  הכלי להתפתחות הוא מודעות עצמית נקייה וכנה, מודעות קולקטיבית יוצרת מהות.

ה"חומר" ממנו עשויה מודעות אפס הוא אהבה, ממנה יורדים חוטי זהב למודעות הפרטית, מודעויות  פרטיות יוצרות מודעות קולקטיבית השואפת לעלות למודעות אפס.

המודעות קורמת עור וגידים יוצרת מציאות ויוצרת משמעות, החוויה שבדבר היא פעימת חיים ונתינת חיים.

מודעות היא קרן אור בתוך אנדרלמוסיה  של החיים, היא יוצרת משמעות ופרספקטיבה.

מודעות מגיעה מההיקף יוצרת מהות ומשמעות במרכז, התנועה חוזרת חלילה היקף מרכז היקף, הרחבת המודעות והעמקת המשמעות, לא להישאר זמן רב במסגרת הקיימת, להיפתח למרחב המודעות, היא הרי אין סופית ביסודה, מודעות קולקטיבית מובילה למודעות אפס, אפס מוביל לאין סוף, דמינו בלבבכם פרח שנפתח.

שימו לב לסימנים הקטנים של החיים, תפקידם לעורר את המודעות, ההיגיון איננו הכלי שיכול להכיל את המודעות הוא מגביל אותה, מודעות יכולה לעזור  לדלג מעל המדרגות הכי גבוהות.

בית להכרה עצמית והתוודעות לעולם הרוח